"EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ÉS AQUELL QUE SATISFÀ LES NECESSITATS DEL PRESENT SENSE COMPROMETRE LES DE LES GENERACIONS FUTURES, AQUELL QUE MILLORA LA QUALITAT DE VIDA HUMANA VIVINT DINS LA CAPACITAT DE CÀRREGA DELS SISTEMES NATURALS"

"Essent respectuosos amb el Medi Ambient, som respectuosos amb nosaltres mateixos."

"Al contrari del que es pensa, ser sostenible és més econòmic i més just amb la societat."


Hi ha quatre motius perquè les empreses siguin més sostenibles:
Pressió legislativa, publicitat negativa, pressió de mercat, oportunitat de negoci.
Les empreses que volen sumar-se a ser millors ecològicament, necessiten fer GREEN MÀRQUETING.

GREEN MÀRQUETING: És un eina per al desenvolupament sostenible. És una filosofia que ha d'impregnar tot el funcionament de l'organització.


Per desenvolupar GREEN MÀRQUETING, necessitem informes que ens facilita la consultoria.

 

MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT
Aquest document recull les principals activitats d'una entitat per contribuir al desenvolupament sostenible; en ell les organitzacions informen sobre el que s'ha anomenat «triple bottom line» o triple línia bàsica, és a dir, el seu acompliment en termes econòmics, socials i mediambientals. És el document on es reflecteix transparentment la sostenibilitat de les activitats d'una entitat.

RSE-Responsabilitat Social Empresarial
Es refereix a com les empreses són governades pel que fa als interessos dels seus treballadors, els seus clients, proveïdors, els seus accionistes i el seu impacte ecològic i social en la societat en general. És a dir, a una gestió de l'empresa que respecta a tots els seus grups d'interès i suposa un plantejament de tipus estratègic que ha de formar part de la gestió quotidiana de la presa de decisions i de les operacions de tota l'organització, creant valor a llarg termini i contribuint significativament a l'obtenció d'avantatges competitius duradors. D'aquí la importància que tant els òrgans de govern com la direcció de les empreses assumeixin la perspectiva de l'RSE.

ACV- Anàlisi Cicle de Vida 
Anàlisi global del cicle de vida d'un producte, des de l'extracció de les seves matèries primeres, passant per la fabricació, fins a la seva disposició final. Es tracta d'una evolució de l'impacte ambiental que deixa aquest producte en tot el seu cicle de vida. "Eco balanç" o "anàlisi del bressol a la tomba". 

EIA-Estudis d'Impactes Ambientals 
Treball de caire tècnic on s'intenta reflectir tota la informació ambiental rellevant d'un projecte. 

SGMA-Sistemes de Gestió MediAmbiental 
Part de la gestió de l'empresa que conté l'organització, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments i els recursos per dur a terme la política ambiental. 

IMPLEMENTACIÓ D'AGENDA LOCAL21, ISO14.000, EMAS 
L'Agenda Local 21 és un Pla d'Acció Ambiental local promogut i desenvolupat per autoritats locals en pro del desenvolupament sostenible de la seva comunitat. És un "Compromís d'actuar cap a la millora ambiental social i econòmica del municipi o comunitat (escoles, hospitals, etc ... ) " 
Les ISO 14000 és una sèrie de normes internacionals per a la gestió ambiental. 
El sistema EMAS garanteix un major nivell de protecció mediambiental, gaudeix de major reconeixement públic per part de l'Administració mediambiental. 
Les dues normes són compatibles i complementàries. 

ESTALVI D'EMISSIONS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Treball en el qual es calcula l'estalvi d'emissions a l'atmosfera. Aquest estalvi es pot obtenir tant a causa d'actuacions de caràcter formatiu de conscienciació (o de canvi de pràctiques), com a canvis tècnics (il·luminació, climatització, tancaments o introducció d'energies renovables). Així mateix, es poden calcular les emissions emeses per una acció concreta.